Tag: xin học bổng

Những lỗi thường gặp trong quá trình xin học bổng

Chọn một cái hay của mình thôi. Kể một câu chuyện của mình. Ví dụ: Có một lần tôi phải làm dự án điện với chính phủ VN. Trong quá trình làm gặp khó khăn vì EVN độc quyền điện.

Kinh nghiệm xin học bổng Eiffel và Ile De France của chính phủ Pháp

Với học bổng Eiffel, mí bạn có thể xin thêm một khóa học tiếng miễn phí kéo dài tối đa 2 tháng trước ngày nhập học, ví dụ bình thường học kì ở Pháp bắt đầu vào tháng 9 thì