Tag: trường công

10 trường đào tạo báo chí hàng đầu ở Mỹ

Đây là một trường công nổi tiếng ở Mỹ với mức học phí vừa phải. Các chuyên ngành nổi bật là thông tin và truyền thông học, truyền thông kỹ thuật số. Khoa báo chí ở trường này đã đạt