Tag: Thủ Lĩnh Trẻ

Học bổng YSEALI dành cho Thủ Lĩnh Trẻ năm 2016

Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) là sáng kiến của tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo và kết nối trong ASEAN, làm sâu sắc thêm sự gắn kết với các