Tag: quản trị kinh doanh

Harvard có phải là trường quản trị kinh doanh uy tín nhất năm 2016?

Kết quả nói trên rất đáng khích lệ bởi từ gần hai mươi năm qua, chưa có trường đào tạo về kinh tế nào của Pháp đạt vị trí này. Trong danh sách 20 trường đào tạo về kinh tế