Tag: kết quả học tập

Kinh nghiệm săn học bổng khi kết quả học tập chỉ đạt loại C

Nhìn xung quanh, bạn nhận thấy rằng xin được học bổng cũng chẳng khó khăn mấy, và bạn bắt đầu tự hỏi bản thân, tại sao chưa đến lượt mình. Thật ra đằng sau điều có-vẻ-dễ-dàng ấy là những bí