Tag: học bổng Quốc gia Cộng hòa Slovakia

Chương trình học bổng Quốc gia của Cộng hòa Slovakia năm học 2017

SAIA là có nghĩa vụ thông báo kết quả trong vòng 8 tuần sau khi hết hạn nộp đơn. Mỗi ứng viên nhận được học bổng sẽ được gửi qua đường bưu điện từ SAIA – Thư trúng tuyển Học