Tag: Học bổng Québec Excellence

Học bổng Québec Excellence cho nghiên cứu sinh quốc tế năm 2017 -2018

Giới thiệu Chính quyền Quebec cấp các học bổng xuất sắc cho nghiên cứu sinh quốc tế bậc tiến sĩ và sau tiến sĩ năm 2017-2018. Thông tin học bổng The objectives of the Excellence scholarship program for foreign students