Tag: học bổng Ile De France

Kinh nghiệm xin học bổng Eiffel và Ile De France của chính phủ Pháp

Với học bổng Eiffel, mí bạn có thể xin thêm một khóa học tiếng miễn phí kéo dài tối đa 2 tháng trước ngày nhập học, ví dụ bình thường học kì ở Pháp bắt đầu vào tháng 9 thì