Tag: HỌC BỔNG FULBRIGHT

13 LÍ DO BẠN NÊN MẠNH DẠN XIN HỌC BỔNG FULBRIGHT

Điều kiện ứng tuyển chỉ có một vài dòng thôi, và mới đọc qua thì có vẻ cũng chẳng ghê gớm lắm. Này nhé: công dân Việt Nam, đã tốt nghiệp Đại học (thậm chí còn không ghi rõ yêu