Tag: học bổng DAAD

Kinh nghiệm giành học bổng DAAD

Học cách yêu công việc: Ở thời điểm apply mình mới đi làm ở 2 công ty. Chuyên ngành mình apply khởi nguồn từ lĩnh vực mình làm ở công ty thứ 2. Vì nó sát với công việc nên