Tag: Học bổng chính phủ Ucraina

Học bổng chính phủ Ucraina năm 2016

Giá trị học bổng: Chính phủ U-crai-na tiếp nhận đào tạo, nghiên cứu miễn phí, cấp học bổng hàng tháng và bố trí chỗ ở trong ký túc xá với chi phí áp dụng theo quy định của Chính phủ