Tag: học bổng ADB

Chia sẻ kinh nghiệm nộp học bổng ADB

Trước hết, mình xin được giới thiệu: học bổng ADB do ngân hàng phát triển châu Á tài trợ dành cho các nước đang phát triển theo học tại các nước có trong danh sách của ADB. Các bạn vào