Tag: Điểm trung bình tốt nghiệp

Điểm trung bình tốt nghiệp (GPA) bao nhiêu sẽ được học bổng?

Các suất học bổng vẫn có dành cho các bạn sinh viên có điểm phẩy từ 6,5. Tuy nhiên các suất học bổng này đa số nằm trong những gói học bổng tự động hoặc cần apply đơn giản mà