Tag: ĐH Oxford

Làm sao để vượt qua kỳ phỏng vấn của ĐH Oxford khi du học Anh?

Giữ vững truyền thống đưa các câu hỏi “quái chiêu” vào phỏng vấn, năm nay Đại học Oxford danh tiếng của Anh tiếp tục “hành” thí sinh bằng những câu hỏi không giống ai. Do có quá nhiều đơn. Do