Tag: đại học ở mỹ

Chọn trường ở Mỹ: Cần lưu ý những yếu tố nào?

5 năm về trước, khi nộp hồ sơ xin học bổng đại học Mỹ, mình chỉ cầu mong được cho học bổng ở 1 trường đại học của Mỹ. Thế nhưng, cuộc đời đưa đẩy đã cho mình cơ hội