Tag: công cụ tìm kiếm

Nếu sử dụng đúng cách, Google hoàn toàn có thể giúp bạn học tốt hơn

Google Scholar là không chỉ tốt cho việc tìm kiếm các nguồn tin xác thực. Bạn cũng có thể xây dựng các bài tự luận, tiểu luận hay bằng cách trích dẫn xác thực trên Google Scholar. Khi bạn tìm