Tag: chương trình online trả góp

Du học Anh theo chương trình online trả góp

Hai ngôi trường lớn của Anh – Đại học Leeds và Đại học Mở vừa thông báo lần đầu tiên mở các khóa học đại trà trực tuyến mở Moocs (massive open online courses), cho phép sinh viên nợ trả