Tag: Chương trình Au pair

Giải đáp thắc mắc về Chương trình Au pair

Sau khi đăng ký vào một trang web Au pair và tạo hồ sơ cá nhân, tôi nhận được tin nhắn từ nhiều gia đình khác nhau và cũng bắt đầu gửi một số tin nhắn đến họ. Hồ sơ