Học bổng VCIHAS của Đại học Charles Darwin tại Úc, 2017

Đại học Charles Darwin cung cấp một số lượng hạn chế các học bổng học phí 50% và 25% cho sinh viên quốc tế. Học bổng dành để theo học các chương trình cử nhân đại học hoặc sau đại học tại CDU. Mục đích của học bổng VCIHAS là khuyến khích sinh viên quốc tế.

hoc-bong-vcihas-cua-dai-hoc-charles-darwin-tai-uc-2017

Giới thiệu

Đại học Charles Darwin cung cấp một số lượng hạn chế các học bổng học phí 50% và 25% cho sinh viên quốc tế. Học bổng dành để theo học các chương trình cử nhân đại học hoặc sau đại học tại CDU. Mục đích của học bổng VCIHAS là khuyến khích sinh viên quốc tế.

Thông tin học bổng

Học bổng VCIHAS của Đại học Charles Darwin tại Úc, 2017

Charles Darwin University

Đại học Charles Darwin cung cấp một số lượng hạn chế các học bổng học phí 50% và 25% cho sinh viên quốc tế. Học bổng dành để theo học các chương trình cử nhân đại học hoặc sau đại học tại CDU. Mục đích của học bổng VCIHAS là khuyến khích sinh viên quốc tế.

Đại học Charles Darwin là một trường đại học công lập của Úc với khoảng 22.083 sinh viên trong năm 2011. Nó được thành lập vào 2003 sau sự sáp nhập của Đại học Darwin địa hạt phía Bắc, Menzies.

Các ứng viên phải chứng minh các thành tích học tập xuất sắc và các bằng cấp có liên quan trước đó.

Bậc học: Học bổng để theo học các chương trình cử nhân đại học hoặc sau đại học tại Đại học Charles Darwin.

Ngành học: Học bổng được cung cấp trong nhiều lĩnh vực đa dạng để giúp học sinh nâng cao tri thức.

Giá trị học bổng: CDU cung cấp một số lượng giới hạn học bổng học phí 50% và 25% cho sinh viên quốc tế.

Số lượng học bổng: Hạn chế.

Đối tượng học bổng: Sinh viên quốc tế.

Yêu cầu:

Ứng viên phải đáp ứng các điều kiện:

– Thành tích học tập xuất sắc và các bằng cấp có liên quan

– Phải đáp ứng yêu cầu đầu vào về thành tích học tập và tiếng Anh của Đại học.

– Một thư đề nghị nhập học không điều kiện (SVP rõ ràng) một chương trình tại CDU học kỳ một năm 2017.

– Không đạt một học bổng từ một cơ quan tài trợ của Úc hay nước ngoài.

– Nộp một đơn đăng ký học bổng hoàn chỉnh trước 15 tháng 10 2016 để nhập học trong Học kỳ 1, năm 2017.

– Người nộp đơn hiện nay không phải là công dân Úc, người thường trú tại Úc hoặc có quốc tịch New Zealand.

Yêu cầu tuyển sinh: Ứng viên phải có chứng minh thành tích học tập xuất sắc và các bằng cấp có liên quan trước đó.

Yêu cầu kiểm tra: Không có.

Yêu cầu tiếng Anh: Ứng viên quốc tế cần phải đáp ứng yêu cầu tiếng Anh / yêu cầu ngôn ngữ khác để có thể học tập ở đây.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Đơn đăng ký dành cho Học kỳ 1, năm 2017 kết thúc vào ngày 15-10-2016.

Phương thức nộp hồ sơ:

Tải Mẫu Đăng ký học bổng quốc tế cao của Phó hiệu trưởng (the Vice-Chancellor’s International High Achiever’s Scholarship Application Form) và nộp cùng với đơn đăng ký của họ để tuyển sinh cho chương trình đại học tại CDU. Xin lưu ý: học bổng VCIHAS rất cạnh tranh và chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn điều kiện tối thiểu? Các mô tả ở trên không đảm bảo rằng bạn sẽ được trao học bổng. Tất cả các ứng viên đáp ứng các tiêu chuẩn điều kiện tối thiểu sẽ được lựa chọn. Các quyết định của Ban tuyển sinh Đại học là quyết định cuối cùng. Đơn xin học bổng VCIHAS sẽ không được xem xét nếu không nộp đủ các tài liệu sau đây:

– Đơn đăng ký và tất cả các tài liệu hỗ trợ cần thiết cho chương trình học được lựa chọn tại CDU.

– Bản sao hộ chiếu.

– Bằng cấp về trình độ tiếng Anh (đáp ứng yêu cầu của Đại học)

– Thư giới thiệu từ hai người cố vấn.

– Đơn đăng ký Học bổng quốc tế của Phó hiệu trưởng.