Học bổng âm nhạc Dr John Birch của đại học Sussex, Anh

Đại học Sussex là viên nghiên cứu đại học gần Brighton, phái nam nước Anh. Tất cả đương đơn cần có bằng cấp hạng ưu từ đại học Uk hay Châu Âu. Các sinh viên quốc tế cần đáp ứng yêu cầu tiếng Anh cho chương trình học của đại học Sussex.

hoc-bong-nhac-dr-john-birch-cua-dai-hoc-sussex-anh

Bậc học: Đại học, thạc sĩ

Chuyên ngành: Âm nhạc

Scholarship Award: Four scholarships of £800 cash award. Each scholarship is for 1 year.

Scholarship can be taken in the UK

Eligibility: The following criteria must be met in order for applicants to be eligible for these scholarships:

Must be Grade 8 in chosen instrument and undertake an audition.
Recipient must agree to perform in a minimum number of institutional events.

Nationality: Nhiều nước trong đó có Việt Nam

College Admission Requirement

Entrance Requirements: Applicants must be Grade 8 in chosen instrument and undertake an audition.

Test Requirement: No

English Language Requirements: Applicants from outside the home country will often need to meet specific English language/other language requirements in order to be able to study there.

How to Apply: Applicants will need to write a letter expressing their interest in the scholarship and stating their musical attainment level and sent it by post.

Hạn nộp hồ sơ: 30/9/2016