300 học bổng nghiên cứu thạc sĩ, tiến sĩ tại đại học Melbourne, Úc

Được thành lập năm 1853, đại học Melbourne là đại học công lập có nhiều đóng góp cho xã hội về mặt nghiên cứu, học tập và giảng dạy. Hiện này đại học Melbourne đang xếp hạng nhất ở Úc và 33 trên thế giới ( theo Times Higher Education World University Rankings 2015-2016).

300-hoc-bong-nghien-cuu-thac-si-tien-si-tai-dai-hoc-melbourne-uc

Giới thiệu

Đaị học Melbourne sẽ cấp hơn 300 học bổng cho sinh viên quốc tế năm 2016-2017 cho các ứng viên chương trình thạc sĩtiến sĩ.

Thông tin học bổng

Được thành lập năm 1853, đại học Melbourne là đại học công lập có nhiều đóng góp cho xã hội về mặt nghiên cứu, học tập và giảng dạy. Hiện này đại học Melbourne đang xếp hạng nhất ở Úc và 33 trên thế giới ( theo Times Higher Education World University Rankings 2015-2016).

Bậc học: Thạc sĩ, tiến sĩ

Ngành học: Tất cả các ngành học thạc sĩ, tiến sĩ tại trường